Regulamin

REGULAMIN MYŚLIBORSKIEJ PIESZEJ PIELGRZYMKI

 1. Pielgrzymka jest, przede wszystkim, przeżyciem religijnym. Jej celem jest pogłębienie wiary oraz formowanie postaw chrześcijańskich – dlatego wszyscy powinniśmy czynnie brać udział
  w   przewidzianych   punktach   programu    (Eucharystii,    adoracji
  i modlitwie podczas wędrówki), bo to dzięki nim owocnie przeżyjemy czas rekolekcji w drodze.
 2. Uczestnictwo w Myśliborskiej Pieszej Pielgrzymce ze Szczecina oznacza  zaakceptowanie   regulaminu,  który  powstał    w trosce  o warunki sprzyjające duchowemu rozwojowi
  i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom.
 3. Każdy  pątnik  musi  się  zarejestrować  (związane  jest  to 
  z wymogami bezpieczeństwa). Bez tego etapu nie jest uczestnikiem naszej pielgrzymki. Przy zapisach każdy otrzymuje specjalny pakiet, w którym znajduje się m.in. identyfikator – należy go nosić (obowiązkowo) w widocznym miejscu.
 4. Oficjalne zapisy na pielgrzymkę prowadzone są interaktywnie oraz stacjonarnie. Te pierwsze możliwe są poprzez stronę www.pielgrzymka-mysliborska.pl, a także stacjonarnie
  w Fundacji Małych Stópek (ul. Świętego Ducha 9, Szczecin). Terminy zapisów będą podawane na stronie internetowej. Odbieranie pakietu pielgrzyma będzie odbywać się w dniu wyjścia, przy Sanktuarium na os. Słonecznym od godziny 6:00.

Koszt pielgrzymki to 60 zł (opłata standardowa), a 30 zł. każda kolejna  osoba  z   najbliższej   rodziny. Dzieci do lat 6. biorą udział w pielgrzymce bez wnoszenia opłat.  Płatności   dokonuje   się
w momencie odbioru pakietu pielgrzyma w dniu wyjścia, przy  Sanktuarium na os. Słonecznym.

 • Osoby niepełnoletnie  uczestniczą  w  pielgrzymce  jedynie 
  z dorosłym opiekunem po uprzedniej zgodzie rodziców.  Opiekun jest zobowiązany do podania swojego numeru kontaktowego przy rejestracji podopiecznego (zostanie zapisany na identyfikatorze).
 • Pobranie pakietu pątnika jest akceptacją poniższych punktów (bez której nie można wziąć udziału w rekolekcjach) oraz zgodą na nieograniczone   czasowo  przetwarzanie   wizerunku   Twojego  jak
  i osób przebywających pod Twoją opieką w postaci fotografii cyfrowej i filmów na potrzeby działalności promocyjnej. Zastrzegamy sobie także możliwość wykorzystywania danych osobowych

w zakresie kontaktu telefonicznego oraz e-mailowego. Pamiętaj, że zawsze przysługuje Ci prawo do kontroli przetwarzania danych!

Wyruszając na pielgrzymkę, każdy z pielgrzymów zobowiązuje się do przedstawienia organizatorom (w momencie rejestracji) wszelkich informacji na temat przewlekłych dolegliwości mogących uniemożliwić udział w pielgrzymce.

 • Zalecenia Ojców Przewodników, służby porządkowej, służby medycznej oraz sekretariatu obowiązują wszystkich i należy się do nich stosować. Bezwzględnie zabrania się odłączania od zorganizowanej kolumny pieszych czasie marszu – traktowane jest to     przez     organizatorów     jako      rezygnacja     z      udziału
  w pielgrzymce. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI za bezpieczeństwo osób wędrujących „na własną rękę”. Zakazane jest również wyprzedzanie krzyża niesionego na czele grupy.
 • W czasie drogi pielgrzymkowym zwyczajem jest zwracanie się do innych pątników „Bracie” i„ Siostro”. Należy odnosić się do siebie
  z szacunkiem i być w gotowości do dobrowolnej pomocy innym. Wskazane kulturalne zachowanie i otwartość na nowe znajomości.
 • Pielgrzymka ma charakter pokutny, dlatego należy ograniczać korzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych, znosić trudy na szlaku oraz niewygody na noclegu.
 • Spożywanie alkoholu jest całkowicie zakazane, zaś palenie papierosów – niedozwolone.
 • Na postojach należy zachowywać się jak na pątnika przystało

– sprzątać po sobie i nie niszczyć zieleni. Należy pamiętać, aby podczas posiłków jedzenia starczyło także dla innych. Wszystko pochodzi z dobroci ludzi, dlatego za wszystkie dary należy być wdzięcznym Panu Bogu oraz gospodarzom.

 1. Nie należy nadużywać gościnności na noclegach. Pierwszeństwo
  w przydzielanych noclegach mają osoby starsze, rodziny z małymi dziećmi czy pielgrzymi wymagający specjalnej opieki. Nie ma noclegów koedukacyjnych. Noclegi na pielgrzymce to w większości noclegi zbiorowe (na salach gimnastycznych), dlatego każdy pielgrzym powinien być zaopatrzony w śpiwór i karimatę.
 2. Na noclegach zbiorowych należy przestrzegać ciszy nocnej

obowiązującej na godzinę po ostatnim wspólnotowym punkcie dnia.

 1. Punktualność jest bardzo pożądaną cechą u wszystkich pielgrzymów. Nie należy się spóźniać na posiłek duchowy jakim

jest Eucharystia, ani na posiłek dla ciała; nie należy opóźniać wyjścia

kolumny po postoju.

 1. Pielgrzymka porusza się w dwóch grupach – św. Faustyny, bł. Michała. Każdy pielgrzym jest przypisany do jednej z grup,
  w której powinien pielgrzymować. Zmiana grupy wymaga akceptacji Ojca Przewodnika.
 2. Grupa pielgrzymów porusza się po drogach w kolumnach, które poruszają się prawą stroną ulicy. Ze względów bezpieczeństwa w kolumnach nie mogą występować zbyt duże przerwy pomiędzy pielgrzymami. Każdy pielgrzym w trosce
  o bezpieczeństwo swoje i pozostałych sióstr i braci musi się stosować do upomnień grupy porządkowej.
 3. Strój pielgrzyma powinien być przystosowany do charakteru pielgrzymki – nie należy nosić szortów czy koszulek odkrywających ramiona. Ubranie ma zapewnić swobodę ruchu oraz ochronę przed warunkami atmosferycznymi.
 4. Każdy pielgrzym powinien posiadać dwa bagaże: podręczny i główny (przewożony pomiędzy miejscowościami noclegowymi; bardzo ważne jest aby zaznaczać bagaże wstążką koloru grupy!). W dużych bagażach musi znaleźć się śpiwór, karimata, ubrania na zmianę, ręcznik i przybory toaletowe. Bagaż podręczny to najlepiej mały plecak z niezbędnymi rzeczami. Obowiązkowo każdy pielgrzym powinien posiadać wodę, nakrycie głowy, płaszcz przeciwdeszczowy, krem   z   filtrem,   dokumenty,   modlitewnik   pielgrzymkowy   oraz różaniec.
 5. Organizatorzy starają się zapewnić pielgrzymom trzy posiłki

w ciągu dnia. Warto mieć ze sobą wodę i słodkie przekąski, które dodadzą siły pomiędzy posiłkami.  Pielgrzymce  podczas  trasy  towarzyszy  samochód, w którym na postojach pątnicy mogą pobrać wodę.

 • Dobrze jest zaopatrzyć się w małą apteczkę z plastrami, opatrunkami, wodą utlenioną, maściami i innymi potrzebnymi medykamentami według własnych potrzeb (w tym zażywane leki). Opieka   medyczna   towarzyszy   podczas   trasy,   na   postojach
  i noclegach. Należy jednak pamiętać, że Medyczni też są pątnikami, którzy na postojach potrzebują odpocząć:)
 • Dla osób, które nie mogą dalej iść, istnieje możliwość podwiezienia do miejsca, gdzie odbędzie się kolejny postój. Należy jednak pamiętać, aby tego nie nadużywać i korzystać z tego jedynie wtedy, gdy naprawdę nie mamy już sił lub kiedy pojawią się u nas problemy ze zdrowiem. Bądźmy świadomi naszych granic wytrzymałości, wiedząc przy tym, że Myśliborska jest pieszą pielgrzymką, a nie samochodową.
 • Myśliborska Piesza Pielgrzymka ze Szczecina nie jest jedyną pielgrzymką,   która   25   sierpnia   przychodzi   do   Myśliborza. Aby zapobiec bałaganowi, należy bezwzględnie słuchać informacji  
  i zaleceń od organizatorów oraz całego Sekretariatu. Bagaże wystawiane są po  Mszy  Świętej  na  parkingu  za  Sanktuarium, skąd należy je samemu odebrać.
 • Pielgrzymka zostaje rozwiązana po Mszy św. w Myśliborzu. Do domu pielgrzymi wracają indywidualnie. Jedną z  możliwości, aby wrócić do Szczecina, jest powrót autokarami. Miejsca
  w autokarach objęte są całkowitą rezerwacją, a do wejścia uprawnia specjalny bilet. Bilet powrotny wiąże się z  dodatkową  płatności.
 • Przy    zapisie    uczestnik    pielgrzymki    zobowiązuje się do zachowania jej zasad – za ich złamanie oraz postawę niezgodną
  z duchem pielgrzymowania będą wyciągane konsekwencje, do wykluczenia z pielgrzymki włącznie.

Owocnych rekolekcji! 🙂